321â19 242ờ Thứ sáuà 02:42 EDT Thứ sáu, 18/10/2019Q10   Trắc nghiệm

Đề thi

 • Bầu cử
  Bầu cử
  Đề thi trắc nghiệm "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp"

Kết quả theo bảng thi

1: Nguyễn Vũ Thụy Phương Vy 22:36 14/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

2: Đặng Yến Như 23:13 14/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

3: Lê Thanh Tuấn 23:27 14/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

4: Nguyễn Đình Trung 05:13 16/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

5: Nguyễn Anh Điệp 22:57 14/05/2016
Đã đạt 27 điểm
Đề thi: Bầu cử

6: Phạm Thị Lan 03:22 16/05/2016
Đã đạt 27 điểm
Đề thi: Bầu cử

7: Lê Thanh Tuấn 22:05 14/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

8: Nguyễn thị Cẩm Tú 22:19 14/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

9: Trương Sĩ Linh 03:57 16/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

10: Hà Thị Hạnh Nguyên 04:15 16/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

10 đề thi mới
Bầu cử
Bầu cử
Đề thi trắc nghiệm "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp"
Thời gian làm bài: 15 (phút) | Số câu hỏi: 30
 

10 thí sinh cao điểm nhất

 • Thí sinh: Nguyễn Vũ Thụy Phương Vy 14/05/2016 10:36 PM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Đặng Yến Như 14/05/2016 11:13 PM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Lê Thanh Tuấn 14/05/2016 11:27 PM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn Đình Trung 16/05/2016 05:13 AM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn Anh Điệp 14/05/2016 10:57 PM 27 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Phạm Thị Lan 16/05/2016 03:22 AM 27 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Lê Thanh Tuấn 14/05/2016 10:05 PM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn thị Cẩm Tú 14/05/2016 10:19 PM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Trương Sĩ Linh 16/05/2016 03:57 AM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Hà Thị Hạnh Nguyên 16/05/2016 04:15 AM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử