069â19 739ờ Thứ haià 07:39 ICT Thứ hai, 22/04/2019Q10   Trắc nghiệm   Thi tự luận

Đề thi

 • Bầu cử
  Bầu cử
  Đề thi trắc nghiệm "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp"

Kết quả theo bảng thi

1: Nguyễn Vũ Thụy Phương Vy 09:36 15/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

2: Đặng Yến Như 10:13 15/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

3: Lê Thanh Tuấn 10:27 15/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

4: Nguyễn Đình Trung 16:13 16/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

5: Nguyễn Anh Điệp 09:57 15/05/2016
Đã đạt 27 điểm
Đề thi: Bầu cử

6: Phạm Thị Lan 14:22 16/05/2016
Đã đạt 27 điểm
Đề thi: Bầu cử

7: Lê Thanh Tuấn 09:05 15/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

8: Nguyễn thị Cẩm Tú 09:19 15/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

9: Trương Sĩ Linh 14:57 16/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

10: Hà Thị Hạnh Nguyên 15:15 16/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

Để làm bài tự luận bạn phải nhập đầy đủ thông tin sau. Chú ý: để xem bài và kết quả của mình thì chỉ có thí sinh dự thi.
Họ và tên
Số báo danh (hay lớp)
Thông tin khác (hay trường)
 

10 thí sinh cao điểm nhất

 • Thí sinh: Nguyễn Vũ Thụy Phương Vy 15/05/2016 09:36 AM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Đặng Yến Như 15/05/2016 10:13 AM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Lê Thanh Tuấn 15/05/2016 10:27 AM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn Đình Trung 16/05/2016 04:13 PM 28 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn Anh Điệp 15/05/2016 09:57 AM 27 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Phạm Thị Lan 16/05/2016 02:22 PM 27 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Lê Thanh Tuấn 15/05/2016 09:05 AM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Nguyễn thị Cẩm Tú 15/05/2016 09:19 AM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Trương Sĩ Linh 16/05/2016 02:57 PM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử
 • Thí sinh: Hà Thị Hạnh Nguyên 16/05/2016 03:15 PM 26 Điểm
  Đề thi: Bầu cử