190â20 1033ờ Chủ nhậtà 22:33 EST Chủ nhật, 19/01/2020Q10   Thí sinh dự thi

Kết quả theo bảng thi

1: Nguyễn Vũ Thụy Phương Vy 22:36 14/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

2: Đặng Yến Như 23:13 14/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

3: Lê Thanh Tuấn 23:27 14/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

4: Nguyễn Đình Trung 05:13 16/05/2016
Đã đạt 28 điểm
Đề thi: Bầu cử

5: Nguyễn Anh Điệp 22:57 14/05/2016
Đã đạt 27 điểm
Đề thi: Bầu cử

6: Phạm Thị Lan 03:22 16/05/2016
Đã đạt 27 điểm
Đề thi: Bầu cử

7: Lê Thanh Tuấn 22:05 14/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

8: Nguyễn thị Cẩm Tú 22:19 14/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

9: Trương Sĩ Linh 03:57 16/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

10: Hà Thị Hạnh Nguyên 04:15 16/05/2016
Đã đạt 26 điểm
Đề thi: Bầu cử

Để đăng ký dự thi, bạn cần khai báo tất cả các ô trống dưới đây.

Mã chống spamThay mới

Những quy định khi đăng ký dự thi trên website

Để tham gia dự thi trên QUAN10.NET, bạn phải cam kết đồng ý với các điều khoản dưới đây. Chúng tôi có thể thay đổi lại những điều khoản này vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến bạn kịp thời.

Bạn cam kết đã đăng ký đúng quy định. Địa chỉ IP của tất cả các bài thi đều được ghi nhận lại. Lưu ý nhất là khi đăng ký dự thi phải đảm bảo khai báo đúng mục họ tên <Mã trường><Lớp> Họ tên.

Bạn đồng ý rằng website có quyền gỡ bỏ, sửa, di chuyển hoặc khoá bất kỳ bài thi nào của bạn nếu không đăng ký đúng quy định.

Đăng ký dự thi trên QUAN10.NET của chúng tôi, bạn cũng phải đồng ý rằng, bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Kết quả dự thi sẽ được trả dữ liệu về theo đơn vị Trường của bạn.

 

Tôi đồng ý với các điều khoản trên!