Duplicate Listing Single Template 03 #643 – Quận 10 Tôi yêu

Trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế

New York, USA

Trung tâm Thương mại Dược phẩm & Trang thiết bị y tế, trung tâm đã góp phần rất lớn trong việc giám sát ngành phân phối dược phẩm, chống hàng gian, hàng giả, bình ổn giá thuốc nhằm nâng cao và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.Đây là mô hình trung tâm phân phối dược bán sỉ đầu tiên tại TP.HCM được đưa vào hoạt động nhằm hoàn thiện và phát triển ngành phân phối dược phẩm một cách có hệ thống và nề nếp.

Video

22 Broklyn Street New York USA

Subscribe Our Newsletter

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende