Bia tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

New York, USA

Công trình Bia tưởng niệm là nơi để nhân dân thăm viếng, dâng hương vào các ngày lễ lớn, tưởng nhớ công ơn của ông và các chiến sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc

Video

22 Broklyn Street New York USA

Subscribe Our Newsletter

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende